Mitatek Büro Makinalari Kiralama Hizmetleri

Kiralama ve kopya başı sistemi uzun dönemli fotokopi makineleri, printer ve fax kullanımı için önerilen bir yoldur. Kısaca 3 temel konu üzerinde oluşur.
 

I.YOL

 
Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen Mitatek Büro Makinaları firmasına ait olup bütün giderler (toner, developer, drum, işçilik, servis, bakım-onarım) gibi harcamalarla yine Mitatek Büro Makinaları firması tarafından karşılanır. Kullanıcı sadece kullandığı fotokopi kağıdından ve makinenin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca kullanıcı ay sonunda çekmiş olduğu kopya sayısı kadar kopya başı çekim fiyatı üzerinden ödeme yapar.
 

II. YOL

Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen müşteriye aittir. Bunun dışında fotokopinin veya baskının oluşmasında geçerli her türlü masraf (toner, developer, drum, sarf giderler, parça değişimi, bakım-onarım) gibi Mitatek Büro Makinaları firmasına aittir.( Fotokopi kağıdı hariç) Müşteri ay sonunda çekmiş olduğu fotokopi miktarı kadar belirlenmiş olan kopya başı birim fiyatı üzerinden ödem yapar.
 
 

III. YOL

Bu sistemde makinenin mülkiyeti Mitatek Büro Makinaları firmasına ait olup. Kullanıcı sözleşme süresi boyunca aylık belirli bir kira öder ayrıca kopya başından da çekilen kopya kadar belirlenen kopya başı çekim ücreti miktarı kadar ödemeyi Mitatek Büro Makinaları firmasına yapar.
 
Buna karşılık Mitatek Büro Makinaları makineyi müşteride konumlandırdıktan sonra kopyanın oluşması için gerekli ( fotokopi kağıdı hariç) toner, developer, drum, servis, bakım-onarım gibi her türlü gideri karşılar. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.